לוח מגנטי גדול עם מסגרת אלמיניום

סרגל ממו למסך מחשב- תיזכורית

סרגל ממו למסך מחשב- תיזכורית