פס מגנטי למדף 25 ממ

פס מגנטי למדף רוחב 60 ממ ו-25 ממ