מגנט ניאודימיום מיוצרים מתערובת מתכות ברזל,ניאודימיום ובריום (NdFeB).
ככל שכמות הניאודימיום מתוך כלל התערובת גדולה יותר אזי המגנט יהיה חזק יותר. נהוג לסווג את העוצמה במדרג N35, N42, N45 N50 ועוד. העוצמה הסטנדרטית הנפוצה הינה מדרג כוח.N35 ציפוי המגנט הסטנדרטי הנפוץ הינו ניקלNi.  ציפויים נוספים קיימים הינם אפוקסי שחור ואבץ והם בד"כ  עפ"י הזמנה מיוחדת.
טמפ' עבודה של מגנטים מסוג ניאודימיום סטנדרטיים הינה עד80°. מעל טמפ' זאת המגנט מתחיל לאבד את כוחו. ניתן להזמין מגנטים אחרים עמידים לטמפ' גבוהות יותר. המזמין יתבקש לאפיין את הדרישות ואנו נתאים לו מגנט בהתאם.

חילקנו את צורות המגנט הקשיח הקיים אצלנו ל 5 קבוצות בסיסיות: דיסקה, גליל, טבעת בלוק וכדור. מכל צורה אנו מחזיקים טווח מידות רחב.

מגנט חזק עם דבק חזק

מגנט – דיסקה

מגנט – בלוק

מגנט – גליל

מגנט – כדור

מגנט – טבעת

להלן מספר מידות לדוגמה מכל צורה:

דסקה

קוטר גובה
2 מ"מ 1 מ"מ
3 מ"מ 1 מ"מ
3 מ"מ 3 מ"מ
4 מ"מ 1 מ"מ
6 מ"מ 2 מ"מ
6 מ"מ 4 מ"מ
8.55 מ"מ 3 מ"מ
10 מ"מ 1.5 מ"מ
12 מ"מ 3 מ"מ
12 מ"מ 5 מ"מ
15 מ"מ 4 מ"מ
18 מ"מ 5 מ"מ
20 מ"מ 2 מ"מ
30 מ"מ 3 מ"מ
40 מ"מ 15 מ"מ
50 מ"מ 20 מ"מ

גליל

קוטר גובה
3 מ"מ 4 מ"מ
3 מ"מ 8 מ"מ
4 מ"מ 6 מ"מ
4 מ"מ 12 מ"מ
5 מ"מ 20 מ"מ
8.55 מ"מ 21 מ"מ
20 מ"מ 15 מ"מ
20 מ"מ 30 מ"מ
4 מ"מ 4 מ"מ

בלוק

שטח פנים גובה
5×5 מ"מ 2 מ"מ
4×3 מ"מ 1 מ"מ
5×3 מ"מ 1 מ"מ
14×8 מ"מ 2 מ"מ
15×10 מ"מ 1.25 מ"מ
20×15 מ"מ 4 מ"מ
20×10 מ"מ 5 מ"מ
15×10 מ"מ 8 מ"מ
40×5 מ"מ 2 מ"מ
40×30 מ"מ 8 מ"מ
19.05×25.4 מ"מ 6.35 מ"מ

טבעת

קוטר חיצוני ופנימי גובה
3 מ"מ 1 מ"מ 2 מ"מ
13 מ"מ 9 מ"מ 0.9 מ"מ

כדורים

קוטר
5 מ"מ
10 מ"מ