יש שתי דרכים עיקריות לקבע מגנט למקומו הרצוי. הראשונה באמצעות שימוש בדבק מתאים (בד"כ אנו ממליצים על דבק אפוקסי או דבק סופר 7 שמתאימים למרבית החומרים ). הדרך השנייה הינה באמצעות שימוש במגנט נאודימיום עם קדח משופע המתאים לראש הבורג שגם הוא משופע. חשוב להשתמש בגודל בורג מתאים כך שלא יבלוט כלל מפני שטח המגע של המגנט, אחרת לא ייווצר מגע מלא בין המגנט לבין האלמנט הרצוי. חוסר מגע מלא יחליש את עוצמת ההצמדה של האלמנט למגנט.

במלאי יש לנו מגוון פריטים של מגנט נאודימיום עם קדח משופע (פאזה) לבורג. יש לנו במלאי דיסקות מגנט עם קדח לבורג ויש בלוקים מגנטים בצורת ריבוע או מלבן עם קדח משופע לבורג. המגנט בצורה המלבנית מגיע בד"כ עם 2 קדחים לבורג.

להלן טבלה עם מספר פריטים לדוגמה שיש לנו במלאי:

דסקה

קוטר גובה קוטר קדח
12.7 מ"מ 3 מ"מ 3 מ"מ
20 מ"מ 4 מ"מ 5.5 מ"מ
25 מ"מ 3 מ"מ 4.5 מ"מ
30 מ"מ 5 מ"מ 6.5 מ"מ

בלוק מרובע

שטח הפנים גובה קוטר קדח
12×12 מ"מ 4 מ"מ 3.5 מ"מ
15×15 מ"מ 5 מ"מ 4.5 מ"מ
20×20 מ"מ 5 מ"מ 4.5 מ"מ

בלוק מלבני

שטח הפנים גובה קוטר קדח
35×12 מ"מ 3 מ"מ שני קדחים 3.5 מ"מ
60×40 מ"מ 15 מ"מ שני קדחים 6.5 מ"מ

ישנה עוד משפחה שלמה של מגנטים המורכבים בתוך בית מברזל. לחלק מהם גם יש קדח עובר לבורג. הם מופעים בקטגוריה נפרדת ראו בצד ימין קטגוריית מגנטים בתוך בית מברזל.
הקדחים וקוטר קצה השיפוע מתאימים ברובם לתקן דין לברגים.

דיסקות עם קדח לבורג

בלוקים עם קדח לבורג