מגנט הדלקת נרות

מגנט לוח הדלקת נרות .מצויין כמוצר פירסומי לקהל המסורתי או הדתי/חרדי .ישאר על המקרר לשנה שלמה.